Team member photo

Matthew

Creative director
Team member photo

Jessie

project manager
Team member photo

Antonio

UI/ux designer
Team member photo

Robert

3d illustrator

Check out our awesome speakers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Best Paper Winners

Best paper winners

—------------------------------

Full Paper

Best Paper:

Honglu Zhou, Advith Chegu, Samuel Sohn, Zuohui Fu, Gerard de Melo and Mubbasir Kapadia. Harnessing Neighborhood Modeling and Asymmetry Preservation for Digraph Representation Learning

Runner Up:

Jiaqian Ren, Lei Jiang, Hao Peng, Lingjuan Lyu, Zhiwei Liu, Chaochao Chen, Jia Wu, Xu Bai and Yu Philip. Cross-Network Social User Embedding with Hybrid Differential Privacy Guarantees

Honorable Mention:

Li Sun, Junda Ye, Hao Peng and Philip Yu. A Self-supervised Riemannian GNN with Time Varying Curvature for Temporal Graph Learning

Tianyu Xu, Wen Hua, Jianfeng Qu, Zhixu Li, Jiajie Xu, An Liu and Lei Zhao. Evidence-aware Document-level Relation Extraction

Ruitong Zhang, Hao Peng, Yingtong Dou, Jia Wu, Qingyun Sun, Jingyi Zhang and Philip S. Yu. Automating DBSCAN via Reinforcement Learning

Qingyun Sun, Jianxin Li, Haonan Yuan, Xingcheng Fu, Hao Peng, Cheng Ji, Qian Li and Philip S. Yu. Position-aware Structure Learning for Graph Topology-imbalance by Relieving Under-reaching and Over-Squashing

Applied papers

 

Best Paper:

Xudong Gong, Qinlin Feng, Yuan Zhang, Jiangling Qin, Weijie Ding, Biao Li, Peng Jiang and Kun Gai. Real-time Short Video Recommendation on Mobile Devices

Runner Up:

Sen Li, Fuyu Lv, Taiwei Jin, Guiyang Li, Yukun Zheng, Tao Zhuang, Qingwen Liu, Xiaoyi Zeng, James Kwok and Qianli Ma. Query Rewriting in TaoBao Search

Honorable Mention:

Meng Li, Lu Yu, Ya-Lin Zhang, Xiaoguang Huang, Qitao Shi, Qing Cui, Xinxing Yang, Longfei Li, Jun Zhou, Wei Zhu and Yanming Fang. An adaptive framework for confidence-constraint rule set learning algorithm in large dataset

Javier Albert and Dmitri Goldenberg. E-Commerce Promotions Personalization via Online Multiple-Choice Knapsack with Uplift Modeling

Spencer Bryson, Connor Henderson, Vincent Corvinelli, Parke Godfrey, Piotr Mierzejewski, Jaroslaw Szlichta and Calisto Zuzarte. BLUTune: Query-informed Multi-stage IBM Db2 Tuning via ML

Short Papers Track

Best Paper:

Jinhao Ju, Deqing Yang and Jingping Liu. Commonsense Knowledge Base Completion with Relational Graph Attention Network and Pre-trained Language Model

Runner Up:

Aosong Feng and Leandros Tassiulas. Adaptive Graph Spatial-Temporal Transformer Network for Traffic Forecasting

Honorable Mention:

Qiutong Li, Yanshen He, Cong Xu, Feng Wu, Jianliang Gao and Zhao Li. Dual-Augment Graph Neural Network for Fraud Detection

Zidi Qin, Yang Liu, Qing He and Xiang Ao. Explainable Graph-based Fraud Detection via Neural Meta-graph Search

Ali Behrouz and Farnoosh Hashemi. CS-MLGCN : Multiplex Graph Convolutional Neural Network for Community Search in Multiplex Networks

Resource Paper Track

Best Paper:

Saber Zerhoudi, Sebastian Günther, Kim Plassmeier, Timo Borst, Christin Seifert, Matthias Hagen and Michael Granitzer.  The SimIIR 2.0 Framework: User Types, Markov Model-Based Interaction Simulation, and Advanced Query Generation

Runner Up:

Wayne Xin Zhao, Yupeng Hou, Xingyu Pan, Chen Yang, Zeyu Zhang, Zihan Lin, Jingsen Zhang, Shuqing Bian, Jiakai Tang, Wenqi Sun, Yushuo Chen, Lanling Xu, Gaowei Zhang, Zhen Tian, Changxin Tian, Shanlei Mu, Xinyan Fan, Xu Chen and Ji-Rong Wen. RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library

Honorable Mention:

Tanya Boone Sifuentes, Asef Nazari, Imran Razzak, Mohamed Reda Bouadjenek, Antonio Robles-Kelly, Daniel Ierodiaconou and Elizabeth Oh. Marine-tree: large-scale marine organisms dataset for hierarchical image classification

Jiahao Chen, Shuyan Huang, Zitao Liu and Weiqi Luo. DialogID: A Dialogic Instruction Dataset for Improving Teaching Effectiveness in Online Environments

Demo Track

Best Paper:

Guanchu Wang, Zaid Pervaiz Bhat, Zhimeng Jiang, Yi-Wei Chen, Daochen Zha, Alfredo Costilla Reyes, Afshin Niktash, Gorkem Ulkar, Erman Okman, Xuanting Cai and Xia Hu. BED: A Real-Time Object Detection System for Edge Devices

Runner Up:

Kaiping Zheng, Thao Nguyen, Changshuo Liu, Charlene Goh and Beng Chin Ooi. eDental: Managing Your Dental Care in Diet Diaries

Honorable Mention:

Leixian Shen, Enya Shen, Zhiwei Tai, Yun Wang, Yuyu Luo and Jianmin Wang. GALVIS: Visualization Construction through Example-Powered Declarative Programming

Sotirios Tzamaras, Radu Ciucanu, Marta Soare and Sihem Amer-Yahia. FeReD: Federated Reinforcement Learning in the DBMS

Oana Balalau, Simon Ebel, Théo Galizzi, Ioana Manolescu, Quentin Massonnat, Antoine Deiana, Emilie Gautreau, Antoine Krempf, Thomas Pointillon, Gérald Roux and Joanna Yakin. Statistical Claim Checking: StatCheck in Action